Anunț de licitație 28.02.2019

Sabou Technik SRL, RO26086782, in calitate de solicitant privat, anunta ca a finalizat procedura competitiva de achizitie servicii de consultanta management proiecte, conform Ordin nr. 1284 / 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2 “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Autoritate de Management AMPOR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism Intermediar OIPOR: Agentia pentru Dezvoltare Regionala ADR Nord Vest.

In conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice, cea mai avantajoasa oferta tehnico – economica a fost inaintata de Adalex Consult SRL, care a intrunit cel mai mare punctaj (100 puncte).

In concluzie castigator este Adalex Consult SRL, cu care s-a incheiat contractul de servicii de consultanta management proiecte (nr. contract: 16 / 28.02.2019 / valoare contract: 950.000,00 lei fara TVA).

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul autoritatii contractante. Persoana de contact: Sabou Floare. Date de contact: sat Mal, comuna Sag, nr 143, camera 1, judet Salaj, tel. 0742070138, e-mail saboutechnik@yahoo.de, site: www.saboutechnik.ro.

Administrator

Sabou Technik SRL

Sabou Floare