Anunț de licitație 15.02.2019

Sabou Technik SRL, RO26086782, in calitate de solicitant privat, anunta ca a demarat procedura competitiva de achizitie servicii de consultanta management proiecte, conform Ordin nr. 1284 / 08.08.2016 emis de Ministerul Fondurilor Europene, in cadrul Programului Operational Regional POR 2014 – 2020, axa prioritara 2 “Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investitii 2.2 “Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”.

Serviciile de consultanta vor fi prestate la locatia de implementare a proiectului de finantare propus, adresa mai jos precizata, pe toata durata de la semnarea contractului de servicii de consultanta si pana la finalizarea implementarii proiectului de finantare propus, ulterior aprobarii lui si semnarii contractului de finantare

Serviciile de consultanta se refera la:

  • Elaborare cerere de finantare si plan de afaceri
  • Management proiect, conform contract finantare

Titlul proiectului propus: imbunatatirea competitivitatii economice a Sabou Technik SRL, prin crearea unei noi unitati de productie, in Cluj-Napoca, judetul Cluj.

Autoritate de Management AMPOR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Organism Intermediar OIPOR: Agentia pentru Dezvoltare Regionala ADR Nord Vest.

Valoarea estimata a contractului de servicii, respectiv valoarea estimata a proiectului de finantare propus, formalitati care trebuie indeplinite, cerinte pentru elaborarea ofertei, termenul de depunere a ofertelor, mijloacele de comunicare si orice alte detalii specifice necesare, sunt precizate in specificatiile tehnice si anexele la acestea.

Specificatiile tehnice pot fi obtinute de la sediul autoritatii contractante. Persoana de contact: Sabou Floare. Date de contact: sat Mal, comuna Sag, nr 143, camera 1, judet Salaj, tel. 0742070138, e-mail saboutechnik@yahoo.de, site: www.saboutechnik.ro.

Vezi document

Administrator

Sabou Technik SRL

Sabou Floare