Operațiile de susținere și protecție a terasamentelor sunt foarte frecvente și dețin un rol primordial în domeniul construcțiilor de infrastructură. Aceste operații definesc calitatea în timp a lucrărilor executate.

În acest domeniu, alături de caliatea și dotările utilajelor, joacă un rol foarte important și pregătirea sau experiența personalului deservent.

Taluzurile sunt suprafețele înclinate, cu diferite unghiuri de înclinație față de platforma orizontală, suprafețe care mărginesc lateral un rambleu sau un debleu.

Pentru consolidarea și protecția terasamentelor suntem în măsură să executăm și alte lucrări de bază cum ar fi: lucrări de colectare și evacuare a apelor, de consolidare și protecție a taluzurilor, de apărare a malurilor sau sprijinirea masivelor de pământ.

Cu un personal calificat, cu o experiență vastă în acest domeniu și utilaje cu dotări speciale (cupa de taluzare cu înclinație angrenată hidraulic) vă stăm la dispoziție pentru executarea diferitor lucrări de susținere a terasamentelor – taluzuri, șanțuri, rigole, banchete laterale, trepte de înfrățire, etc.